Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Essequibo:

ESSEQUIBO, fluviu în N Americii de Sud (Guyana); 1.010 km. Izv. din Pod. Guyanelor de la frontiera cu Brazilia și se varsă în Oc. Atlantic printr-un larg estuar. Navigabil 80 km.
Sursa: Dicționar enciclopedic