Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Alberta:

ALBERTA [ælbə:tə], prov. în V Canadei; 644,4 mii km2; 2,43 mil. loc. (1986). Centru ad-tiv: Edmonton. Expl. forestiere, de petrol, gaze naturale și cărbuni. Creșterea animalelor. Grîu, orz, sfeclă de zahăr. Mat. de constr., produse chim.
Sursa: Dicționar enciclopedic