Am găsit o expresie românească care să fie de forma inima albastra:

inimă albastră = tristețe, melancolie, mâhnire, necaz, mânie
Sursa: Dicționar de expresii și locuțiuni românești

inimă albastră = 1) suflet trist; melancolie, întristare, jale
Exemplu: doinele sânt cântece de inimă albastră ; 2) necaz, mânie.

Sursa: Dicționar de expresii și locuțiuni românești