Nu am găsit nicio expresie românească care să fie exact de forma Propoziti cu printr-o si printr-un!

Căutați doar o parte sau un singur cuvânt din expresie.