Declinarea substantivului kiloampermetru - Substantiv neutru