Declinarea substantivului geosinclinal - Substantiv neutru