Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele urecheni:

URECHENI, com. în jud. Neamț, situată în NE Subcarpaților Neamțului, pe râul Agapia; 4.150 loc. (2008). Biserică (1830).
Sursa: Dicționar enciclopedic