Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele simferopol:

SIMFEROPOL, oraș în SE Ucrainei, situat în partea central-sudică a pen. Crimeea, pe râul Salgir, la 65 km NE de Sevastopol; 343,6 mii loc. (2001). Centrul ad-tiv al Republicii autonome Crimeea. Aeroport. Nod de comunicații. Constr. de mașini-unelte și utilaje; ind. electrotehnică, textilă, pielăriei și încălțămintei, de prelucr. a lemnului și a tutunului, cosmetică, alim. (conserve, vin). Piață agricolă. Universitate (1973). Două muzee; trei teatre. Centru turistic. În Antic., la SE de actualul S. a existat orașul Neapolis Scythica, centrul Regatului scitic (sec. 3-1 î. Hr.) din pen.; distrus de huni în sec. 4 d. Hr. În sec. 15-16, a fost o așezare de tătari, cu numele Ak Mehet. Orașul modern a fost întemeiat de ruși în 1784, după anexarea Crimeei.
Sursa: Dicționar enciclopedic