Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele savona:

SAVONA, oraș în Italia (Liguria), port la M. Mediterană, situat la 40 km SV de Genova; 61,9 mii loc. (2003). Șantier naval. Ind. siderurgică (oțel), chimică, electrotehnică, sticlăriei, textilă, a tananților și alim. Centru de faianță (sec. 17-18). Pinacotecă. Catedrală (1589-1602), în stilul Renașterii, Turnul Brandale (sec. 12); palatul Sansone (sec. 14); palatul Della Rovere (sec. 15). Turism. Menționat documentar ca oppidum în anul 205 î. Hr. și ca vicus roman în 180 î. Hr. Ocupat de Imp. Bizantin în sec. 6; devastat de longobarzi în 639, intră sub dominația Genovei (1528); anexat de Franța (1805-1815). Intră în componența Sardiniei (1815) și a Italiei (1861).
Sursa: Dicționar enciclopedic