Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele savannakhet:

SAVANNAKHÉT, oraș în S Laosului, situat pe stg. fl. Mekong, la 210 km NV de Pakse; centrul ad-tiv al prov. omonime; 47,5 mii loc. (1996). Port fluvial. Aeroport. Expl. de petrol, de min. de fier, de cupru și de aur. Ind. de prelucr. a lemnului și alim.
Sursa: Dicționar enciclopedic