Am găsit 4 definiții pentru cuvantul/cuvintele sascut:

SASCUT, com. în jud. Bacău, situată în lunca și pe terasele de pe dr. râului Siret, la poalele SE ale culmii Pietricica, pe pâraiele Conțești și Valea Pâncești; 10.316 loc. (2005). Stație de c. f. (în satul S.). Nod rutier. Hidrocentrală (43,5 MW), în satul Berești, intrată în funcțiune în 1986. Fabrică de zahăr (sec. 19), de brânzeturi și produse zaharoase (în satul S.). Până la 17 febr. 1968, com. S. s-a numit Sascut-Târg. Bisericile Sf. Nicolae (ante 1809), Sfinții Împărați Constantin și Elena (1838-1841, renovată în 1896) și Sf. Pantelimon (1859), în satele S., Conțești și Berești.
Sursa: Dicționar enciclopedic


Sascut n. comună în jud. Putna cu o fabrică de zahăr: 3200 loc.
Sursa: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a

SASCUT, com. în jud. Bacău, situată în lunca și pe terasele de pe dr. râului Siret, la poalele SE ale culmii Pietricica, pe pâraiele Conțești și Valea Pâncești; 10.316 loc. (2005). Stație de c. f. (în satul S.). Nod rutier. Hidrocentrală (43,5 MW), în satul Berești, intrată în funcțiune în 1986. Fabrică de zahăr (sec. 19), de brânzeturi și produse zaharoase (în satul S.). Până la 17 febr. 1968, com. S. s-a numit Sascut-Târg. Bisericile Sf. Nicolae (ante 1809), Sfinții Împărați Constantin și Elena (1838-1841, renovată în 1896) și Sf. Pantelimon (1859), în satele S., Conțești și Berești.
Sursa: Dicționar enciclopedic

Sascut n. comună în jud. Putna cu o fabrică de zahăr: 3200 loc.
Sursa: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a