Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele sapporo:

SAPPORO, oraș în N Japoniei (Hokkaidō), situat în C. Ishikari, la poalele de E ale m-ților Nakayama, pe râul Toyohira (afl. stg. al lui Ishikari), la 800 km NNE de Tōkyō; 1,8 mil. loc. (2003). Centrul ad-tiv al ins. Hokkaidō (din 1886). Aeroportul Chitose. Nod feroviar. Ind. metalurgică, chimică, de prelucr. a petrolului și a lemnului (mobilă), poligrafică, textilă, a ceramicii, cauciucului și alim. (preparate din lapte, ulei vegetal, conserve, bere, făină). Centru comercial și turistic. Stațiune a sporturilor de iarnă. Festival anual al sculpturilor gigantice în gheață. Universitățile „Hokkaidō” (1876) și „Hokkai Gakuen Kitami” (1918). Grădină botanică. Fundat în 1871. Șa S. s-au desfășurat Jocurile Omipice de iarnă din 1972.
Sursa: Dicționar enciclopedic