Am găsit 2 definiții pentru cuvantul/cuvintele santana:

SANTANA, grup american de latin-rock, constituit în 1967. Lider și solist vocal: Carlos Santana (n. 1947), chitarist virtuoz. Muzică de fuziune („Black Magic Woman”, „Maria, Maria”).
Sursa: Dicționar enciclopedic



SÂNTANA 1. Oraș în jud. Arad, situat în C. Aradului; 13.117 loc. (2005). Nod feroviar și rutier. Reparații de mașini și utilaje agricole. Prelucr. lemnului; produse alim. (preparate din lapte). Centru viticol. Sere legumicole și floricole. Creșterea bovinelor și ovinelor. Biserică din sec. 18 și o casă urbarială (1749) – fost așezământ al piariștilor (1749-1788)., apoi reșed. administrației domeniale (după 1788), azi sediul Primăriei. Declarat oraș în 2003. 2. Cultură materială aparținând dacilor liberi din V și NV prov. Dacia (sec. 2-4), răspândit în Crișana și Maramureș. Se caracterizează printr-o puternică influență romană (ceramică, fibule, monede ș.a.). Prezența elementelor caracteristice culturii S. pe terit. fostei Dacii romane atestă pătrunderea grupurilor de daci liberi din V, după retragerea administrației romane.
Sursa: Dicționar enciclopedic