Am găsit 8 definiții pentru cuvantul/cuvintele saba:

sabá adv. (reg.; în expr.) a se purta sabá = a merge repede, a se grăbi.
Sursa: Dicționar de arhaisme și regionalisme

SABA 1. Stat antic (milen. 1 î. Hr.), semilegendar, în SV pen. Arabia, pe teritoriul actual al Yemenelui, Potrivit mitologiei biblice, o regină din S. s-ar fi căsătorit în sec. 10 î. Hr. cu Solomon, regele statului israelito-iudeu. 2. Ins. în arh. Antilele Mici (M. Caraibilor) la 257 km ESE de ins. Puerto Rico; 13 km2. Relief vulcanic, cu alt. max. de 887 m. Localit. pr.: Bottom, Windwardside. Batate, bumbac, trestie de zahăr. Ocupată de olandezi în 1632, face parte din Antilele Olandeze.
Sursa: Dicționar enciclopedic


SABA, Umberto (pe numele adevărat Umberto Poli) (1883-1957), poet italian. Lirică de factură umanistă, expresie a unei experiențe dramatice rasiale, axată pe tema solitudinii și a nevoii de comunicare, a dragostei pentru existența simplă cu bucuriile sale obișnuite („Cantonierul”). Proză scurtă. Eseuri.
Sursa: Dicționar enciclopedic

Saba f. oraș în Arabia antică, a cărui regină se duse să viziteze pe Solomon împărat.
Sursa: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a

sabá adv. (reg.; în expr.) a se purta sabá = a merge repede, a se grăbi.
Sursa: Dicționar de arhaisme și regionalisme

SABA 1. Stat antic (milen. 1 î. Hr.), semilegendar, în SV pen. Arabia, pe teritoriul actual al Yemenelui, Potrivit mitologiei biblice, o regină din S. s-ar fi căsătorit în sec. 10 î. Hr. cu Solomon, regele statului israelito-iudeu. 2. Ins. în arh. Antilele Mici (M. Caraibilor) la 257 km ESE de ins. Puerto Rico; 13 km2. Relief vulcanic, cu alt. max. de 887 m. Localit. pr.: Bottom, Windwardside. Batate, bumbac, trestie de zahăr. Ocupată de olandezi în 1632, face parte din Antilele Olandeze.
Sursa: Dicționar enciclopedic

SABA, Umberto (pe numele adevărat Umberto Poli) (1883-1957), poet italian. Lirică de factură umanistă, expresie a unei experiențe dramatice rasiale, axată pe tema solitudinii și a nevoii de comunicare, a dragostei pentru existența simplă cu bucuriile sale obișnuite („Cantonierul”). Proză scurtă. Eseuri.
Sursa: Dicționar enciclopedic

Saba f. oraș în Arabia antică, a cărui regină se duse să viziteze pe Solomon împărat.
Sursa: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a