Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele saale:

SAALE [zá:lə], râu în E Germaniei, afl. stg. al Elbei la 29 km de Magdeburg; 427 km. Izv. din masivul Fichtelgebirge și drenează NE Bavariei și E Thuringiei, trecând prin Saalfeld, Jena și Halle. În Thuringia curge printr-o vale adâncă, străjuită de castele pitorești. Navigabil (175 km) pentru șlepuri și barje (c. 200 t) până la Naumburg. În cursul superior au fost construite lacurile de acumulare pentru hidrocentralele Bleiloch și Hohenwarte. Afl. pr.: Ilm, Unstrut, Weisse.
Sursa: Dicționar enciclopedic