Am găsit 16 definiții pentru cuvantul/cuvintele săva:

SAVA, Iosif (1933-1998), muzicolog român. Activitate prolifică de critic muzical, realizator de emisiuni de televiziune (Serata muzicală TV) și radio. Jurnale muzicale, monografii, dicționare („Claviatura timpului. Jurnal de portativ”, „Muzica și spectacolul lumii”).
Sursa: Dicționar enciclopedic


SAVA, Ion (1900-1947, n. București), regizor, dramaturg, pictor și caricaturist român. Regizor la Teatrul Național din Iași (din 1930) și București (din 1938). Teoretician al artei spectacolului, a promovat concepția „reteatralizării teatrului”. Inovator în regie și scenografie („Macbeth”). Piese de teatru pirandelliene și cinematice („Ușile”, „Iov”, „Președintele”); pantomimă modernă („Vreau să număr stelele”). Scenarii de regie de film.
Sursa: Dicționar enciclopedic

SAVA (pe numele adevărat Ratsko) (c. 1176-c. 1236), prelat sârb, fiul marelui jupan Ștefan Nemania. Călugăr la Muntele Athos, unde a înființat mănăstirea Hilandar (1198). Primul arhiepiscop al Serbiei (din 1219) după obținerea autocefaliei față de Patriarhia de la Constantinopol. A sprijinit renașterea culturală și religioasă a țării sale. Sanctificat.
Sursa: Dicționar enciclopedic

SAVA, râu în V Pen. Balcanice, afluent dr. al Dunării; 940 km; supr. bazinului hidrografic: 95,7 mii km2. Izv. din masivul Triglav (Alpii Iulieni), din NV Sloveniei, prin două pâraie (Sava Dolinka și Sava Bohinjka) care confluează la Radovlijka, curge pe direcție NV-SE, trecând pe la N de Ljubliana și prin Zagreb, formează granița între Croația și Bosnia și Herțegovina (între amonte de Bosanska Gradiška și aval de Brčko) și apoi pe o mică porțiune frontiera dintre Bosnia și Herțegovina și Serbia, C. Savei și se varsă în Dunăre la Belgrad. Navigabil pe 583 km pentru vase mici. Afl. pr.: Soca, Savinja, Krka, Kupa, Una, Vrbas, Bosna, Drina. În antic. s-a numit Savus.
Sursa: Dicționar enciclopedic

Sava m. (St.) 1. martir creștin la Goții din Mezia, ucis din ordinul lui Atanaric (după 355); 2. unul din ucenicii apostolilor Ciril și Metodiu, episcop al Bulgarilor; 3. (Colegiul) a) școală domnească înființată în București de Șerban Cantacuzino și consacrată excluziv studiilor grecești; b) primul gimnaziu național din București, înființat în 1831, azi liceu.
Sursa: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a

Sava (Căminarul) m. V. Bimbașa.
Sursa: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a

Sava m. rîu ce iese din Iliria, curge între Slavonia și Bosnia, se varsă în Dunâre la Belgrad: 9000 km.
Sursa: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a

SAVA, Iosif (1933-1998), muzicolog român. Activitate prolifică de critic muzical, realizator de emisiuni de televiziune (Serata muzicală TV) și radio. Jurnale muzicale, monografii, dicționare („Claviatura timpului. Jurnal de portativ”, „Muzica și spectacolul lumii”).
Sursa: Dicționar enciclopedic

SAVA, Ion (1900-1947, n. București), regizor, dramaturg, pictor și caricaturist român. Regizor la Teatrul Național din Iași (din 1930) și București (din 1938). Teoretician al artei spectacolului, a promovat concepția „reteatralizării teatrului”. Inovator în regie și scenografie („Macbeth”). Piese de teatru pirandelliene și cinematice („Ușile”, „Iov”, „Președintele”); pantomimă modernă („Vreau să număr stelele”). Scenarii de regie de film.
Sursa: Dicționar enciclopedic

SAVA (pe numele adevărat Ratsko) (c. 1176-c. 1236), prelat sârb, fiul marelui jupan Ștefan Nemania. Călugăr la Muntele Athos, unde a înființat mănăstirea Hilandar (1198). Primul arhiepiscop al Serbiei (din 1219) după obținerea autocefaliei față de Patriarhia de la Constantinopol. A sprijinit renașterea culturală și religioasă a țării sale. Sanctificat.
Sursa: Dicționar enciclopedic

SAVA, râu în V Pen. Balcanice, afluent dr. al Dunării; 940 km; supr. bazinului hidrografic: 95,7 mii km2. Izv. din masivul Triglav (Alpii Iulieni), din NV Sloveniei, prin două pâraie (Sava Dolinka și Sava Bohinjka) care confluează la Radovlijka, curge pe direcție NV-SE, trecând pe la N de Ljubliana și prin Zagreb, formează granița între Croația și Bosnia și Herțegovina (între amonte de Bosanska Gradiška și aval de Brčko) și apoi pe o mică porțiune frontiera dintre Bosnia și Herțegovina și Serbia, C. Savei și se varsă în Dunăre la Belgrad. Navigabil pe 583 km pentru vase mici. Afl. pr.: Soca, Savinja, Krka, Kupa, Una, Vrbas, Bosna, Drina. În antic. s-a numit Savus.
Sursa: Dicționar enciclopedic

Sava m. (St.) 1. martir creștin la Goții din Mezia, ucis din ordinul lui Atanaric (după 355); 2. unul din ucenicii apostolilor Ciril și Metodiu, episcop al Bulgarilor; 3. (Colegiul) a) școală domnească înființată în București de Șerban Cantacuzino și consacrată excluziv studiilor grecești; b) primul gimnaziu național din București, înființat în 1831, azi liceu.
Sursa: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a

Sava (Căminarul) m. V. Bimbașa.
Sursa: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a

Sava m. rîu ce iese din Iliria, curge între Slavonia și Bosnia, se varsă în Dunâre la Belgrad: 9000 km.
Sursa: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a

săvá conj. – Chiar, deși. – Var. săvai, servai. Din cu va, ca și cîndva, undeva etc. (Tiktin).
Sursa: Dicționarul etimologic român

săvá (Olt., Trans.), săváĭ (Munt. Mold.) și sevá (Cod. Vor.) conj. (din vechĭu să, se, dacă și -va ca'n cineva. Săvaĭ ar fi ca cîndaĭ, niscaváĭ, tócmaĭ, scîrțaĭ din cînd, niscaĭ-va, tócma, scîrța. Cp. CL. 1923, 489). Vechĭ. Orĭ, fie, măcar: săvaĭ bogat, săvaĭ sărac. Săvaĭ-cine, orĭ-cine. Săvaĭ o zi, măcar o zi. Să vază săvaĭ, să vază măcar, numaĭ să vază. Săvaĭ că, săvaĭ și, măcar că, cu toate că, deși. Săvaĭ de, chear dacă (Rar și să verĭ, orĭ, saŭ. Să verĭ că, măcar că). Adv. savaĭ, sávăĭ și sắvăĭ ca olt. céva îld. cevá. Chear: sávaĭ Toma Alimoș (Teod. P.P. 583 și 563).
Sursa: Dicționaru limbii românești