Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele săulești:

SĂULEȘTI, com. în jud. Gorj, situată în E dealurilor Jiului, pe dr. râului Gilort; 2.391 loc. (2005). Stație de c. f. (în satul Bibești), inaugurată la 16 febr. 1888. Expl. de gaze naturale (în satul Bibești). Loc fosilifer.
Sursa: Dicționar enciclopedic