Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele săcălaz:

SĂCĂLAZ, com. în jud. Timiș, situată în câmpia Timișului, pe râul Bega Veche; 6.394 loc. (2005). Stații de c. f. în satele S. și Beregstău Mare. Satul Beregstău Mic apare menționat documentar în 1317, iar satul S. în 1392. În satul Beregstău Mare, atestat documentar în 1335, se află o biserică ortodoxă din 1793, cu picturi murale interioare din sec. 19.
Sursa: Dicționar enciclopedic