Cautam colaborator matematica

Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele rozavlea:

ROZAVLEA, com. în jud. Maramureș, situată în depr. Maramureș, pe râul Iza; 3.582 loc. (2005). Nod rutier. În satul R., atestat documentar în 1373, se află biserica de lemn (pe fundație de piatră) Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil (1716-1720, cu picturi pe pereții interiori datând din 1825), iar în satul Șieu, menționat documentar în 1373, biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului (1760).
Sursa: Dicționar enciclopedic