Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele rojiște:

ROJIȘTE, com. în jud. Dolj în C. Romanați, pe stg. Jiului; 2524 loc. (2005). Apicultură. Biserica Sf. Nicolae (1780).
Sursa: Dicționar enciclopedic