Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele redea:

REDEA, com. în jud. Olt, situată în C. Romanați, pe râul Valea Pârliți; 3.039 loc. (2005). În satul R. se află bisericile Sf. Nicolae (1721, renovată în 1802-1804), intrarea în Biserică a Maicii Domnului (1830), Sf. Ioan Botezătorul (1834-1836), Sfinții Voievozi (1868) și conacul „Găleteanu” (sec. 19).
Sursa: Dicționar enciclopedic

Forme flexionare:

redea - Verb, Conjunctiv, prezent, persoana a III-a, plural - pentru cuvantul reda

redea - Verb, Conjunctiv, prezent, persoana a III-a, singular - pentru cuvantul reda