Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele rebra:

REBRA, com. în jud. Bistrița-Năsăud, situată în zona dealurilor Năsăudului, pe cursul inf. al râului Rebra; 3.067 loc. (2005). Expl. de gresii. Pomicultură. Satul R. este atestat documentar în 1440.
Sursa: Dicționar enciclopedic