Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele pielești:

PIELEȘTI, com. în jud. Dolj, situată în NV C. Romanați, pe râul Teslui; 3.509 loc. (2003). Stație de c. f. Expl. de petrol și gaze naturale. Ind. textilă (conf., țesături din lână și bumbac, covoare). Bisericile Sf. Nicolae (1770, reconstruită în 1871), Sf. Dimitrie (1845) și Sfinții Voievozi (1859-1862), în satele Câmpeni, Lânga și P.
Sursa: Dicționar enciclopedic