Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele petelea:

PETELEA, com. în jud. Mureș, situată în zona dealurilor Mureșului, pe stg. văii Mureșului; 2.844 loc. (2003). Haltă de c. f. În satul P., menționat documentar în 1332, se află biserica de lemn Sf. Ioan (1761).
Sursa: Dicționar enciclopedic