Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele pavlohrad:

PAVLOHRAD, oraș în E Ucrainei centrale, pe râul Samara, la c. 60 km E de Ekaterinoslav și al NV de bazinul Donețk; 119 mii loc. (2001). Important nod feroviar. Centru de expl. a huilei. Mare centru industrial (metalurgie, utilaj chimic, mobilă, confecții, țesături de in, produse alimentare). Fundat în 1797, a purtat în U.R.S.S. denumirea de Pavlograd.
Sursa: Dicționar enciclopedic