Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele pau:

PAU [po], oraș în SV Franței, situat la poalele de N ale m-ților Pirinei, pe râul omonim, la 175 km S de Bordeaux; 79,4 mii loc. (2003). Ind. metalurgică, a constr. aeronautice și a turbinelor, a energiei electrice, chimică, textilă, de prelucr. a petrolului, a încălțămintei și alim. Universitate (1722, reînființată în 1969). Muzeu Național cu colecții de mobilier și de tapiserii din sec. 16-18, adăpostit în castel. Muzeu de Artă. Muzeul Bernadotte. Hipodrom. Circuit automobilistic. Stațiune climaterică și centru al sporturilor de iarnă. Castel (se.c 13-16, restaurat în sec. 19). Menționat documentar în 1154. Din sec. 15, capitala Béar-nului și apoi a regilor Navarrei. Alipit Coroanei franceze (1620).
Sursa: Dicționar enciclopedic