Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele pălatca:

PĂLATCA, com. în jud. Cluj, situată în câmpia Fizeșului; 1.356 loc. (2003). În satul P., menționat documentar în 1296, se află o biserică din sec. 15 (azi biserică reformată), iar în satele Băgaciu și Sava, bisericile de lemn cu hramurile Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil (1700) și Sf. Petru (1774).
Sursa: Dicționar enciclopedic