Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele oteșani:

OTEȘANI, com. în jud. Vâlcea, situată în Subcarpații Olteniei, pe cursul inf. al râului Luncavăț; 3.093 loc. (2003). Zăcăminte de lignit (în satul Cucești). Biserica Buna Vestire (1772), în satul O.
Sursa: Dicționar enciclopedic