Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele ostroveni:

OSTROVENI, com. în jud. Dolj, situată în SV C. Romanați, pe stg. Dunări și pe cursul inf. al Jiețului; 5.714 loc. (2003). Bisericile Adormirea Maicii Domnului (1796-1818, restaurată în 1889, 1931), Sf. Nicolae (1792) și Sf. Treime (1793), în satul O.
Sursa: Dicționar enciclopedicForme flexionare:

ostroveni - Adjectiv, masculin, Genitiv-Dativ, plural, nearticulat - pentru cuvantul ostrovean

ostroveni - Adjectiv, masculin, Nominativ-Acuzativ, plural, nearticulat - pentru cuvantul ostrovean