Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele ostrava:

OSTRAVA, oraș în E Cehiei, la confl. râului Opava cu Odra, în apropiere de granița cu Polonia; 314,1 mii loc. (2003). Nod de comunicații. Aeroport. Expl. de cărbune. Ind. cocsochimică, siderurgică, textilă, alim., constr. de utilaj minier, de automobile și vagoane. Biserica Sf. Venceslav (sec. 13). Primăria (1687). Fundat în 1267. Vechiul nume: Moravská Ostrava.
Sursa: Dicționar enciclopedic