Cautam colaborator matematica

Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele oklahoma:

OKLAHOMA [oukləhóumə], stat în partea central-sudică a S.U.A., în zona Pod. Preriilor; 181,1 mii km2; 3,5 mil. loc. (2002). Centrul ad-tiv; Oklahoma City. Expl. de petrol, gaze naturale și zinc. Ind. de prelucr. a petrolului, constr. de mașini, a metalelor neferoase, textilă și alim. Grâu, porumb, bumbac. Creșterea bovinelor și porcinelor.
Sursa: Dicționar enciclopedic