Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele oșorhei:

OȘORHEI, com. în jud. Bihor, pe stg. Crișului Repede; 5.757 loc. (2003). Stație de c. f. Nod rutier. Cărămidă și țiglă. În satul O., menționat documentar în 1391, se află biserica Adormirea Maicii Domnului (1710).
Sursa: Dicționar enciclopedic