Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele leiden:

LEIDEN [láidn] (LEYDA), oraș în SV Olandei, port în delta Rinului, situat la 15 km NE de Haga; 117 mii loc. (1997). Mare centru al ind. textile. Constr. navale, prelucr. metalelor, produse electrotehnice, chimice, cosmetice (parfumuri), alim. ș.a. Vechi centru tipografic (în 1581, familia de tipografi Elzévir a întemeiat prima tiparniță). Universitate (1575). Muzeu municipal, cu opere aparținând lui Rembrandt, Lucas van Leyden, Dürer ș.a.; muzee: de etnografie și militar. grădină botanică (1587). Observator astronomic. La L. s-a născut Rembrandt. Monumente: vestigii romane: castel (sec. 12); bisericile Sint Pieter (1121, reconstruită în sec.14), Sint Pancras (sec. 14) și Marekerk (1647); Primăria (sec. 16-17, distrusă de un incendiu în 1929 și refăcută ulterior); Gemeenlandshuis van Rijn (1596); Tuchhale (1639-1640). Întemeiat în sec. 10 pe locul anticei așezări Lugdunum Betavorum, L. s-a dezvoltat în jurul castelului fortificat, construit în sec. 12 ca avanpost împotriva incursiunilor normande; a obținut statutul de oraș în 1266.
Sursa: Dicționar enciclopedic