Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele iratoșu:

IRATOȘU, com. în jud. Arad; 2.592 loc. (1998). Topitorie de cânepă. Confecții. Satul Iratoșu este menționat documentar în 1446.
Sursa: Dicționar enciclopedic