Am găsit 2 definiții pentru cuvantul/cuvintele hamm:

HAMM, oraș în V Germaniei (Renania de Nord-Westfalia), port pe râul Lippe, la NE de Dortmund; 183,2 mii loc. (1994). Nod de comunicații. Expl. de cărbune. Ind. metalurgică, constr. de mașini, chimică, textilă. Izvoare minerale sărate. Primărie (sec. 15). Fundat în 1226.
Sursa: Dicționar enciclopedic


HAMMᾹR (HAWR AL-HAMMᾹR), lac în S Irag-ului, situat la S de confl. Tigrului cu Eufratul, în S Câmpiei Mesopotamiei, în zona orașului Basra; 2-5 mii km2 (în funcție de revărsările celor două fluvii). Zonă mlăștinoasă cu ad. de 12-15 m. Zăcăminte de petrol.
Sursa: Dicționar enciclopedic