Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele haifa:

HAIFA, oraș în NV Israelului, pr. port al țării la M. Mediterană, situat la poalele de NE ale muntelui Carmel; 246,7 mii loc. (1995). Nod de comunicații rutiere. Punct terminus de pipe-line. Rafinărie de petrol. Metalurgie. Montaj de automobile, constr. de aparataj electric. Îngrășăminte chimice, ciment, sticlă, textile. Pescuit. Universitate și institut politehnic. Muzeu maritim. Menționat în Talmud; în Antichitate s-a numit Sycaminum.
Sursa: Dicționar enciclopedic