Am găsit 6 definiții pentru cuvantul/cuvintele grigorie:

Grigorie m. numele mai multor sfinți părinți ai Bisericii ortodoxe: 1. GRIGORIE FĂCĂTORUL-DE-MINUNI (Taumaturgul), episcop din Neo-Cezarea, în Azia-Mică, mort la 270: sărbătoare 17 Noemvrie; 2. GRIGORIE CUVÂNTĂTORUL-DE-D-ZEU sau TEOLOGUL (Bogoslovul), din Nazianz în Capadocia, orator celebru, unul din părinții Bisericii ortodoxe (329-389): sărbătoare 25 Ianuarie; poporul nu lucrează în această zi spre a fi ferit de ologeală; 3. GRIGORIE DECAPOLITUL, din Cezarea în Capadocia, fratele sfântului Vasile, ale cărui moaște se păstrează în mănăstirea Bistrița din Vâlcea (332-400): sărbătoare 20 Noemvrie.
Sursa: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-aGrigorie m. popă din Măhaciu, a lăsat câteva traduceri religioase din slavonește (sec. XVI).
Sursa: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a

Grigorie m. numele mai multor mitropoliți ai Ungro-Vlahiei: GRIGORIE I, sub care se tipări diferite opere liturgice, între cari cele 12 volume de Minee (1760-1787); GRIGORIE II, publică de asemenea scrieri și traduceri teologice (1823-1834). V. Gregorie.
Sursa: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a

Grigorie m. numele mai multor sfinți părinți ai Bisericii ortodoxe: 1. GRIGORIE FĂCĂTORUL-DE-MINUNI (Taumaturgul), episcop din Neo-Cezarea, în Azia-Mică, mort la 270: sărbătoare 17 Noemvrie; 2. GRIGORIE CUVÂNTĂTORUL-DE-D-ZEU sau TEOLOGUL (Bogoslovul), din Nazianz în Capadocia, orator celebru, unul din părinții Bisericii ortodoxe (329-389): sărbătoare 25 Ianuarie; poporul nu lucrează în această zi spre a fi ferit de ologeală; 3. GRIGORIE DECAPOLITUL, din Cezarea în Capadocia, fratele sfântului Vasile, ale cărui moaște se păstrează în mănăstirea Bistrița din Vâlcea (332-400): sărbătoare 20 Noemvrie.
Sursa: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a

Grigorie m. popă din Măhaciu, a lăsat câteva traduceri religioase din slavonește (sec. XVI).
Sursa: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a

Grigorie m. numele mai multor mitropoliți ai Ungro-Vlahiei: GRIGORIE I, sub care se tipări diferite opere liturgice, între cari cele 12 volume de Minee (1760-1787); GRIGORIE II, publică de asemenea scrieri și traduceri teologice (1823-1834). V. Gregorie.
Sursa: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a