Am găsit 4 definiții pentru cuvantul/cuvintele dej:

Dej n. oraș ardelean, numit de Unguri Dées, așezat la împreunarea Someșelor; 11.400 loc. În apropiere s’află Ocna Dejului, cu mine avute de sare.
Sursa: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a

DEJ, municipiu în jud. Cluj, în NV Pod. Transilvaniei, pe stg. Someșului, în apropierea confl. Someșului Mare cu Someșul Mic; 41.585 loc. (1995). Nod de comunicații. Cariere de nisip. Expl. de sare și de tufuri dacitice (Ocna Dejului). Termocentrală. Combinat pentru industrializarea lemnului, de celuloză și hârtie. Conf. și tricotaje. Produse refractare și alim. (conserve de legume și fructe, preparate din carne și lapte, panificație). Stațiune balneoclimaterică, sezonieră, cu ape sărate (Ocna Dejului). Centru pomicol. Biserică reformată (sec. 15-16), construită în stil gotic târziu; fosta mănăstire franciscană cu biserica barocă din sec. 18. Muzeu de istorie Menționat prima oară în 1214; s-a dezvoltat în strânsă legătură cu exploatarea și comerțul sării. Populație de aici a participat la răscoalele din 1437-1438 și 1514. Declarat municipiu în 1968.
Sursa: Dicționar enciclopedic


Dej n. oraș ardelean, numit de Unguri Dées, așezat la împreunarea Someșelor; 11.400 loc. În apropiere s’află Ocna Dejului, cu mine avute de sare.
Sursa: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a

DEJ, municipiu în jud. Cluj, în NV Pod. Transilvaniei, pe stg. Someșului, în apropierea confl. Someșului Mare cu Someșul Mic; 41.585 loc. (1995). Nod de comunicații. Cariere de nisip. Expl. de sare și de tufuri dacitice (Ocna Dejului). Termocentrală. Combinat pentru industrializarea lemnului, de celuloză și hârtie. Conf. și tricotaje. Produse refractare și alim. (conserve de legume și fructe, preparate din carne și lapte, panificație). Stațiune balneoclimaterică, sezonieră, cu ape sărate (Ocna Dejului). Centru pomicol. Biserică reformată (sec. 15-16), construită în stil gotic târziu; fosta mănăstire franciscană cu biserica barocă din sec. 18. Muzeu de istorie Menționat prima oară în 1214; s-a dezvoltat în strânsă legătură cu exploatarea și comerțul sării. Populație de aici a participat la răscoalele din 1437-1438 și 1514. Declarat municipiu în 1968.
Sursa: Dicționar enciclopedic