Am găsit 2 definiții pentru cuvantul/cuvintele crișana:

CRIȘANA, prov. istorică în V M-ților Apuseni, la N de Mureș. Pe terit. ei este menționat voievodatul românesc al lui Menumorut (sec. 9-10). După1541 a făcut parte din principatul Transilvaniei; turcii au stăpînit între anii 1660 și 1692 o mare parte a terit. C. (eialetul de Oradea). Puternic centru al culturii românești în sec. 19 (școlile de la Beiuș, Arad, Oradea etc.). În 1918 s-a unit cu România, o dată cu Transilvania, Banatul și Maramureșul.
Sursa: Dicționar enciclopedicCRIȘANA, prov. istorică în V M-ților Apuseni, la N de Mureș. Pe terit. ei este menționat voievodatul românesc al lui Menumorut (sec. 9-10). După1541 a făcut parte din principatul Transilvaniei; turcii au stăpînit între anii 1660 și 1692 o mare parte a terit. C. (eialetul de Oradea). Puternic centru al culturii românești în sec. 19 (școlile de la Beiuș, Arad, Oradea etc.). În 1918 s-a unit cu România, o dată cu Transilvania, Banatul și Maramureșul.
Sursa: Dicționar enciclopedic