Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele colombo:

COLOMBO (KOLAMBA), cap. ad-tivă a Rep. Sri Lanka, în SV ins. Ceylon, port activ (90% din importuri și 50% din exportul țării) la Oc. Indian; 2,05 mil. loc. (1983, cu suburbiile). Aeroport internațional (Ratmalana). Pr. centru financiar și industrial al țării. Siderurgie. Șantiere navale. Prelucr. petrolului și a cauciucului. Ind. textilă și alim. Îngrășăminte chimice, mat. de constr.; prelucr. pietrelor prețioase. Export de cauciuc, cacao, copra și ceai. Trei universități. Întemeiat în 1517 de portughezi. S-a aflat în stăpînirea olandezilor (din 1658), apoi a englezilor (din 1796). C. a fost capitala țării între 1948 și 1983.
Sursa: Dicționar enciclopedic