Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele codlea:

CODLEA, oraș în jud. Brașov, la poalele Măgurii Codlei; 23.728 loc. (1991). Expl. de calcare și cărbune; constr. mecanice (tractoare pentru viticultură, scule așchietoare), ind. chimică (coloranți și vopsele), textilă (conf. și țesături) și de prelucr. lemnului (mobilă, furnire, placaje); fabrică de nutrețuri combinate; întreprindere avicolă. Sere de flori (55 ha). Biserică evanghelică (sec. 13-15), cu dublă incintă fortificată. Menționat documentar în 1265, referitor la „Cetatea Neagră” construită în apropiere de Cavalerii Teutoni. Declarat oraș în 1950.
Sursa: Dicționar enciclopedic