Am găsit 2 definiții pentru cuvantul/cuvintele chihuahua:

CHIHUAHUA [ciuáua] 1. Oraș în N Mexicului, centru ad-tiv al statului cu același nume, în Sierra Madre Occidental, la 1.423 m alt.; 520 mii loc. (1981, cu suburbiile). Nod de comunicații. Centru minier (aur și argint). Prelucr. lemnului. Catedrală barocă (sec. 18). Muzee. Universitate (1954). Întemeiat în 1709. 2. Stat în Mexic; 244,9 mii km2; 2,25 mil. loc. (1989). Expl. forestiere și de min. auroargentifere, plumb și zinc. Porumb, trestie de zahăr, batate etc. Creșterea animalelor.
Sursa: Dicționar enciclopedic

CHIHUAHUA [ciuáua] subst. Rasă de cîini cu origine controversată (mexicano-chineză, mediteraneană, chineză), având cele mai mici exemplare ale genului (sub 1 kg), cu siluetă robustă, zveltă; dimensiuni de c. 16-20 cm și 1,3-1,8 kg; au culori (sau amestecuri) foarte variate, mers specific, grăbit și creștetul capului le rămîne moale toată viața.
Sursa: Dicționar enciclopedic