Cautam colaborator matematica

Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele cheliff:

CHELIFF [șelif] 1. Cel mai mare fl. al Algeriei; 700 km. Izv. din Atlasul Saharian, trece prin ech-Cheliff și se varsă în M. Mediterană. Regim instabil, cu debite variabile. 2. ech ~, oraș în N Algeriei, pe fl. omonim; 130 mii loc. (1987). Nod de comunicații. Ind. chimică, textilă, alim. și piel. S-a mai numit Orléansville și Ej-Asnam.
Sursa: Dicționar enciclopedic