Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele changchun:

CHANGCHUN, Oraș în NE Chinei, centru ad-tiv al prov. Jijin; 5,7 mil. loc. (1987, cu suburbiile). Nod de comunicații. Termocentrală. Cel mai mare centru al ind. de automobile (camioane) din China. Constr. de vagoane, tractoare, aparataj electronic; întreprinderi de prelucr. lemnului, de produse alim. și farmaceutice. Universitate.
Sursa: Dicționar enciclopedic