Am găsit 4 definiții pentru cuvantul/cuvintele caucaz:

CAUCAZ, masiv muntos în Armenia, Azerbaidjan, Gruzia și Rusia, situat între M. Neagră și M. Caspică, format în timpul orogenezei alpine. Lungime: 1.500 km. Constituie parte a limitei de S dintre Europa și Asia. Este format din granite, șisturi cristaline și argiloase. Cuprinde culmile C. Mare și C. Mic. Alt. max.: 5.642 m (vf. Albrus). În C. sînt c. 2.000 de ghețari. Climă temperată în N, subtropicală în Transcaucazia, montană pe înălțimi. Rîurile (Kura, Terek, Rioni, Kuban ș.a.) au mari resurse hidroenergetice. Zăcăminte de min. polimetalice, mangan, cărbune, mat. de constr., petrol. Izv. minerale curative. Vegetație specifică foarte bogată. Turism. Alpinism.
Sursa: Dicționar enciclopedicCaucaz m. 1. lanț de munți între Marea Neagră și Marea Caspică, desparte Europa de Azia; 2. provincie rusească, așezata pe cele două coaste ale Caucazului: 9 mil. loc. (Caucazian).
Sursa: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a

CAUCAZ, masiv muntos în Armenia, Azerbaidjan, Gruzia și Rusia, situat între M. Neagră și M. Caspică, format în timpul orogenezei alpine. Lungime: 1.500 km. Constituie parte a limitei de S dintre Europa și Asia. Este format din granite, șisturi cristaline și argiloase. Cuprinde culmile C. Mare și C. Mic. Alt. max.: 5.642 m (vf. Albrus). În C. sînt c. 2.000 de ghețari. Climă temperată în N, subtropicală în Transcaucazia, montană pe înălțimi. Rîurile (Kura, Terek, Rioni, Kuban ș.a.) au mari resurse hidroenergetice. Zăcăminte de min. polimetalice, mangan, cărbune, mat. de constr., petrol. Izv. minerale curative. Vegetație specifică foarte bogată. Turism. Alpinism.
Sursa: Dicționar enciclopedic

Caucaz m. 1. lanț de munți între Marea Neagră și Marea Caspică, desparte Europa de Azia; 2. provincie rusească, așezata pe cele două coaste ale Caucazului: 9 mil. loc. (Caucazian).
Sursa: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a