Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele capidava:

CAPIDAVA, cetate romano-bizantină (sec. 1-6) pe malul Dunării, întemeiată pe terit. unei foste așezări fortificate geto-dace. Distrusă de goți (sec. 3), a fost refăcută în sec. următor, devenind apoi și centru episcopal. Părăsită după invazia cutrigurilor (559), reclădită de bizantini (sec. 10), a fost incendiată de pecenegi în 1036. Identificată în com. Topalu (jud. Constanța).
Sursa: Dicționar enciclopedic