Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele campeche:

CAMPECHE [campéce] 1. Golf care constituie partea de SV a G. Mexic, la V de Pen. YUcatán. Ad. max.: 2.836 m. Lățime max.: 750 km. 2. Oraș în SE Mexicului, port la golful C., centru ad-tiv al statului cu același nume; 151,8 mii loc. (1980). Nod de comunicații. Piață agricolă (bumbac, lemn). Ind. tutunului. Universitate (1756). Fundat în 1540. 3. Stat în SE Mexicului; 50,8 mii km2; 613,1 mii loc. (1989). Centru ad-tiv: Campeche. Expl. forestiere. Trestie de zahăr, sisal. Creșterea animalelor.
Sursa: Dicționar enciclopedic