Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele bucureșci:

BUCUREȘCI, com. în jud. Hunedoara; 2.201 loc. (1991). În satul Curechiu, expl. de min. auroargentifere. Biserică de lemn (sec. 18).
Sursa: Dicționar enciclopedic