Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele bangalore:

BANGALORE [bængəlɔ:], oraș în S Indiei, centru ad-tiv al al statului Karnataka; 4,61 mil. loc. (1990, cu suburbiile). Nod de comunicații. Aeroport internațional. Mare centru comercial. Ind. textilă, alim. și de prelucr. a metalelor (mașini agricole, vagoane, avioane). Hîrtie, prod. farmaceutice. Vechi oraș-fortăreață (sec. 16). Monumente. Universitate. Laborator național de cercetări aeronautice și cosmice (1960). Stațiune climaterică.
Sursa: Dicționar enciclopedic