Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele aranca:

ARANCA, rîu, afl. stg. al Tisei; 104 km pe terit. României. Izv. din C. Aradului, trece prin Sînnicolau Mare și se varsă în Tisa, pe terit. Iugoslaviei, la Pade.
Sursa: Dicționar enciclopedic